Meer dan alleen mobiele software

… Je werkt met een mini-interface, hebt minder resources tot je beschikking en bent beperkt in de hoeveelheid data die je kunt versturen. En staat data gewoonlijk centraal op de server van de cliënt, bij mobiele softwareoplossingen werk je met gedistribueerde datasystemen.

 

Dat vraagt veel creativiteit van onze software engineers. Bijvoorbeeld als bij een klant een spoedopdracht door een medewerker in het veld wordt geaccepteerd, moet dit duidelijk worden teruggekoppeld zodat een ander niet ook aan dezelfde opdracht begint.

 

Maar hoe voorkom je in je systeem dan dat een opdracht zowel ‘uitgevoerd’ als ‘geweigerd’ wordt? En hoe ga je om met gegevens uit andere systemen? Het gaat dan bij passagierbegeleiders van een vliegveld bijvoorbeeld om gewijzigde vluchtgegevens of passagiers die overgeboekt zijn op andere vluchten. En hoe ontwikkel je ‘location-aware systems’, waarmee middels GPS specifieke informatie over een bepaalde locatie kan worden gebruikt zodat gebruikers nog beter ondersteund worden?

Perfect werkende combinatie
Ook het niet-mobiele gedeelte moet natuurlijk perfect werken. De koppeling tussen het (vaak reeds bestaande) ERP systeem en de centrale database van het mobiele systeem, het ontwikkelen van BackOffice- en webapplicaties en natuurlijk de synchronisatie met de mobiele database. Het is uiteindelijk de uitdaging om een perfect werkende combinatie te maken tussen BackOffice en mobiele apparatuur.

 

Intern hanteren we een werkwijze die gebaseerd is op het Agile/Scrum development proces, hierbij wordt gewerkt in korte cycli van ontwikkeling en terugkoppeling naar de klant. Dat houdt in dat onze software ontwikkelaars goed in staat moeten zijn de wensen van de klant te vertalen naar een functioneel ontwerp. Daarnaast zijn zij natuurlijk betrokken bij het verder optimaliseren van de ontwikkelcyclus. Onze projectleiders handhaven middels werkoverleg en goede planningen de rust en stellen de prioriteiten. Zo kan er binnen een goede basisstructuur, zonder te strakke formaliteiten, creatief gewerkt worden.

 

Lees meer